Bolt Ladies - เปิดตัว Bolt Ladies ระบุคนขับเป็นผู้หญิงได้

เปิดตัว Bolt Ladies ระบุคนขับเป็นผู้หญิงได้

Bolt แพลตฟอร์มชั้นนำในการให้บริการเรียกรถ เปิดตัว Bolt Ladies บริการใหม่ล่าสุดที่ให้ผู้โดยสารหญิงสามารถกดเลือกรับบริการโดยสารกับคนขับที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นได้ เพื่อเสริมความสบายใจโดยเฉพาะเมื่อต้องเดินทางคนเดียว Bolt จะเชื่อมต่อข้อมูลการเรียกใช้บริการของผู้โดยสารหญิงที่เลือกใช้บริการเข้ากับระบบของคนขับผู้หญิงเท่านั้น โดยข้อมูลการเรียกใช้บริการจะไม่ปรากฎแจ้งบนระบบของคนขับชาย ซึ่งค่าบริการของ Bolt Ladies จะเท่ากันกับค่าบริการหลักของ Bolt โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม นอกจากนี้ ผู้โดยสารที่ใช้บริการ Bolt ยังสามารถกดใช้ฟังก์ชั่น ‘Share my ETA’ ภายในแอปพลิเคชัน เพื่อแชร์รายละเอียดการเดินทางและระยะเวลาโดยประมาณที่ผู้โดยสารจะไปถึงจุดหมาย ให้กับเพื่อนหรือคนในครอบครัวได้ ซึ่งผู้โดยสารสามารถแชร์รายละเอียดดังกล่าวนี้ให้กับทุกคนที่อยู่ในรายชื่อติดต่อโดยสามารถส่งผ่านข้อความ SMS หรือ … อ่านต่อ