COWAY เปิดตัวเครื่องกรองน้ำ NEOPLUS CHP-264L พร้อมระบบ Subscribe ดูแลให้ถึง 5 ปี

COWAY CARE มีบริการส่ง CODY ดูแลถึงบ้าน ช่วยทำความสะอาดเปลี่ยนไส้กรอง รวมถึงรับประกันยาวนาน 5 ปี ในแบบ Subscribe

COWAY เปิดตัว NEOPLUS NEOPLUS CHP-264L เครื่องกรองน้ำดีไซน์มินิมอลทันสมัย สามารถจัดวางในบ้านได้อย่างลงตัว พร้อมระบบ Subscribe ส่ง CODY ดูแลทำความสะอาดให้ถึงบ้าน

NEOPLUS CHP-264L

นอกจากดีไซน์ที่เรียบง่ายตามยุคสมัยแล้ว ยังมาพร้อมกับระบบป้องกันการเติบโตของแบคทีเรียและปรับอุณหภูมิได้ถึง 3 ระดับ นอกจากนี้ยังมีโหมด ECO ที่ช่วยประหยัดพลังงานด้วยการลดความถี่ของคอมเพรสเซอร์และฮีตเตอร์ ในช่วงเวลากลางคืนหรือไม่มีแสง

COWAY - COWAY เปิดตัวเครื่องกรองน้ำ NEOPLUS CHP-264L พร้อมระบบ Subscribe ดูแลให้ถึง 5 ปี

เครื่องกรองน้ำแบบ Subscribe พร้อมประกัน 5 ปี

เครื่องกรองนี้เป็นอุปกรณ์อีกชิ้นที่ต้องการคนดูแลและทำความสะอาด ซึ่งบางคนอาจรู้สึกไม่สะดวกนักกับเรื่องนี้ นั่นทำให้มี COWAY CARE บริการพิเศษที่มี CODY ดูแลตรงถึงบ้าน ให้บริการทำความสะอาดและเปลี่ยนไส้กรอง พร้อมรับประกันเครื่องตลอดระยะเวลาการใช้งาน 5 ปี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งเป็นบริการในลักษณะ Subscribe ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายนั่นเอง

ราคาและค่าบริการ

COWAY NEOPLUS CHP-264L มีรายละเอียดราคาดังนี้

  • เครื่องกรองพร้อม Service Pack 1 ปี ราคาโปรโมชั่น 32,900 บาท
  • เครื่องกรองพร้อม Service Pack 3 ปี ราคาโปรโมชั่น 39,800 บาท
  • COWAY CARE แบบ Subscribe 5 ปี ราคาโปรโมชั่น 790 บาท
COWAY - COWAY เปิดตัวเครื่องกรองน้ำ NEOPLUS CHP-264L พร้อมระบบ Subscribe ดูแลให้ถึง 5 ปี
สินค้าโฆษณา

Leave a Comment