Mi Band 6 หลุดสเปครุ่นใหม่ GPS, spO2 จอใหญ่ขึ้น


ข้อมูลหลุดเกี่ยวกับ Xiaomi Mi Band 6 เริ่มออกมาแล้วจากเว็บไซต์ Magical Unicorn สำหรับรุ่นใหม่จะใช้โค้ดเนม Pangu มีรหัสรุ่น XMSH16HM และจะมาพร้อมเซนเซอร์วัด SpO2 รองรับผู้ช่วยอัจฉริยะ Amazon Alexa และจะมี GPS ในตัว

หน้าจอของ Mi Band 6 คาดว่าจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น โดยมีการอัปเดตหน้าจอ Watch face ให้สวยงามขึ้น และรองรับการแสดงผลการแจ้งเตือนที่มีอิโมจิในข้อความ

รองรับการติดตามการออกกำลังกายเพิ่มอีก 19 กิจกรรม ดังนี้

 • Indoor fitness
 • Indoor ice skating
 • HIIT
 • Core training
 • Stretching
 • Stepper
 • Gymnastics
 • Pilates
 • Street dance
 • Dance
 • Zumba
 • Cricket
 • Bowling
 • Basketball
 • Volleyball
 • Table tennis
 • Badminton
 • Boxing
 • Kickboxing
Mi Band 6 - Mi Band 6 หลุดสเปครุ่นใหม่ GPS, spO2 จอใหญ่ขึ้น
Mi Band 6 - Mi Band 6 หลุดสเปครุ่นใหม่ GPS, spO2 จอใหญ่ขึ้น

Leave a Comment