ทรัมป์ทิ้งทวนอีกรอบ สั่งแบน Xiaomi ไม่ให้บริษัทสหรัฐฯ ร่วมลงทุน


แม้จะเหลือเวลาในตำแหน่งอีกแค่ 6 วันเท่านั้น รัฐบาลทรัมป์ได้ทำการเพิ่ม Xiaomi ลงในลิสต์ของกระทรวงกลาโหมว่าเป็น “บริษัทยุทโธปกรณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน”

การแบนครั้งนี้มีผลทำให้บริษัทในสหรัฐฯ ไม่สามารถนำเงินไปลงทุนใน Xiaomi ได้ แต่ไม่ได้ถูกนำชื่อลง Entity List ที่ทำให้ไม่สามารถค้าขายได้แบบ DJI และ HUAWEI (แต่ก็มีบริษัทที่ได้อยู่ทั้งสองลิสต์เลย เช่น HUAWEI และ ZTE)

ความน่าสนใจคือปกติรายชื่อบริษัทในลิสต์นี้จะเป็นบริษัทที่มีความชำนาญเฉพาะด้านอุตสาหกรรม เช่น การบิน, ยานอวกาศ, ต่อเรือ, เคมี, การสื่อสาร, ก่อสร้าง, บริษัทเกี่ยวกับการวางระบบพื้นฐาน เป็นต้น ในขณธที่ Xiaomi เป็นเพียงบริษัทอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

Leave a Comment