Sony Xperia Pro ใกล้ได้ฤกษ์วางขายแล้วหลังเปิดตัวมาเกือบ 1 ปี


Sony เปิดตัว Sony Xperia Pro ในงาน MWC2020 ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ของปี 2020 ชูจุดเด่นออกแบบมาเพื่องานโปรดักชันและรองรับ 5G mmWave แต่ไม่มีกำหนดการวางขายออกมา หลังจากเวลาผ่านไปเกือบ 1 ปีหลังจากวันเปิดตัว ก็เริ่มมีสัญญาณบางอย่างว่าเจ้า Xperia Pro พร้อมที่จะวางจำหน่ายแล้ว

Sony Xperia Pro - Sony Xperia Pro ใกล้ได้ฤกษ์วางขายแล้วหลังเปิดตัวมาเกือบ 1 ปี

สัญญาณที่ว่านั้นคือมีผู้พบว่า Sony ได้ทำการอัปโหลดเฟิร์มแวร์ของ Sony Xperia Pro ขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์แล้ว โดยมีปกติเฟิร์มแวร์ของสมาร์ทโฟน Sony จะมีการแบ่งรหัสเฟิร์มแวร์ของแต่ละประเทศที่วางขายด้วย โดยของ Xperia Pro มีเพียงประเทศเดียวคือ สหรัฐอเมริกา

Sony Xperia Pro - Sony Xperia Pro ใกล้ได้ฤกษ์วางขายแล้วหลังเปิดตัวมาเกือบ 1 ปี
Sony Xperia Pro - Sony Xperia Pro ใกล้ได้ฤกษ์วางขายแล้วหลังเปิดตัวมาเกือบ 1 ปี

Sony Xperia Pro เป็นสมาร์ทโฟนที่ออกแบบมาเพื่องานด้านโปรดักชันโดยเฉพาะ มีความพิเศษคือมีช่อง HDMI in ในตัว สามารถเชื่อมต่อกับกล้อง และใช้ Xperia Pro เป็นหน้าจอหรืออุปกรณ์ในการบันทึก รวมถึงไลฟ์สตรีมได้เลย รองรับการเชื่อมต่อ 5G mmWave แต่เนื่องจากเป็นสมาร์ทโฟนที่เปิดตัวตั้งแต่ปีที่แล้ว ทำให้สเปคบางอย่างอาจล้าสมัยไปแล้ว เช่น ชิปเซ็ต Snapdragon 865 น่าสนใจว่าเมื่อวางขายจริงจะมีการอัปเดตสเปคบางส่วนให้ทันสมัยหรือไม่

Leave a Comment