Ericsson เข้าเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย 5G Dtac


ทาง Ericsson คาดการว่าประชากรครึ่งหนึ่งของไทยอยู่ในพื้นที่ที่พร้อมให้บริการแบบใหม่ 5G radio access network หรือ RAN ของ Dtac ทั้ง 4G และ 5G ในพื้นที่กรุงเทพ และ ปริมณฑล ภาคกลาง รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย

โดย Ericsson Spectrum Sharing จะช่วยให้ Dtac สามารถแชร์การรับส่งข้อมูล 4G และ 5G แบบไดนามิกเพื่อรองรับการเปลี่ยนไปสู่การใช้งานบน 5G ได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว แถมยังใช้พลังงานต่ำอีกด้วย ทาง Dtac ได้ติดตั้งโครงข่ายคลื่น 700 MHz เพื่อขยายประสิทธิภาพการใช้งานให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายใต้กลยุทธ์ในการนำอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาสู่ลูกค้าทุกคน และ พัฒนาให้สัญญาณครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ

การบรรลุข้อตกลง 5G ในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จของการเป็นพันธมิตรที่ดีระหว่าง Ericsson และ Dtac ที่มีมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน และตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 ได้พัฒนาเครือข่าย Ericsson Operation Engine เพื่อให้ Dtac บริการเครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล AI และที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากขึ้น

Leave a Comment