เปิดเกณฑ์ เราชนะ ลงทะเบียนรับเงิน 3,500 บาท ปลายเดือนนี้ !


รัฐบาลออกมาตรการเยียวยา Covid 19 เพิ่มเติม หนึ่งในนั้นคือ เราชนะ รับเงิน 3,500 บาท ต่อคน (2 เดือน) ครอบคลุมกลุ่มอาชีพอิสระ เกษตรกร คาดว่าจะเปิดลงทะเบียนเร็วๆ นี้ และเริ่มรับเงินปลายเดือน มกราคม 2564 – ต้นเดือน กุมภาพันธ์ 2564

เราชนะ ไทยชนะ เป๋าตัง

ใครได้สิทธิบ้าง

  • คนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (14 ล้านคน)
  • คนร่วมโครงการ คนละครึ่ง **
  • กลุ่มอาชีพอิสระ / เกษตรกร

โดยผู้ใช้สิทธิ คนละครึ่ง หน่วยงานรับผิดชอบจะคัดกรอง List อีกครั้ง ส่วนคนถือบัตรสวัสดิการฯ ได้รับสิทธิ Auto (เงินจะโอนเข้าบัตร – แอปฯ เป๋าตัง) ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก

กลุ่มไม่ได้สิทธิ

  • ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ
  • พนักงาน ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
  • ผู้เข้าระบบ ประกันสังคม (ตามมาตรา 33)
  • กลุ่มคนรายได้สูง วัดจากฐานภาษี เงินฝากในบัญชี ฯลฯ

ขั้นตอนลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์รอประกาศอีกครั้งช่วงปลายเดือนนี้ คาดว่ารายละเอียดเปิดเผยหลังอนุมัติ ครม. ชุดใหญ่ (19 มกราคม 2564)

นอกจากมาตรการดังกล่าว รัฐบาลยังมีมาตรการเยียวยาอื่นๆ เช่น ลดค่าน้ำ-ไฟ พร้อมเพิ่มสิทธิ คนละครึ่ง (1 ล้านสิทธิ) ฯลฯ รอพิจารณา 19 มกราคม 2564 เช่นกัน

Leave a Comment