กรมการขนส่งทางบกงดออกใบขับขี่ใหม่ชั่วคราว ต่อใบขับขี่ให้อบรมออนไลน์มาก่อน


เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 กรมการขนส่งทางบกงดการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถที่ต้องเข้าอบรมที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

 1. งดการอบรมและทดสอบสำหรับการขอนับอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ รายใหม่ทุกชนิด
 2. งดการต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่ต้องเข้าอบรมที่สำนักงานทุกประเภท
 3. งดการออกหน่วยเคลื่อนที่ด้านทะเบียนและภาษีรถ และด้านใบอนุญาตขับรถ ณ หน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชน และศูนย์บริการร่วม
 4. งดการดำเนินการของ โรงเรียนสอนขับรถ ที่ได้รับรองจากกรมขนส่งทางบกที่ตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 17 ม.ค. 64

สำหรับการให้บริการที่ยังเปิดบริการตามปกติ มีดังนี้

 1. การออกใบอนุญาตขับรถให้ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนสอนขับรถมาก่อนแล้ว
 2. การออกใบแทนในกรณีใบอนุญาตขับรถชำรุดหรือเสียหาย
 3. การเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 2 ปีเป็นส่วนบุคคล 5 ปี
 4. การต่อใบอนุญาตขับรถที่มีผลผ่านการอบรมออนไลน์จาก www.dlt-elearning.com

สรุป ตอนนี้ทำอะไรได้บ้าง

 1. หากต้องการทำใบขับขี่ครั้งแรก ต้องมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนสอนขับรถ
 2. หากทำบัตรชำรุดหรือสูญหายสามารถไปทำบัตรใหม่ได้
 3. คนที่ต่อใบขับขี่ครั้งแรก ที่ต้องเปลี่ยนจาก 2 ปีเป็น 5 ปีสามารถไปทำได้
 4. คนที่ใบขับขี่หมดอายุและต้องการต่อใบใหม่ ต้องไปอบรมออนไลน์ทาง www.dlt-elearning.com ก่อน
กรมการขนส่งทางบก - กรมการขนส่งทางบกงดออกใบขับขี่ใหม่ชั่วคราว ต่อใบขับขี่ให้อบรมออนไลน์มาก่อน

Leave a Comment