เผย Nikon ย้ายฐานผลิต(บอดี้)ทั้งหมดมาไทย ภายในปี 2021


เป็นที่ทราบกันว่ากล้อง Nikon บางส่วนผลิตในไทย (นิคมฯ โรจนะ จ.อยุธยา) และโรงงาน ณ เมือง Sendai อย่างไรก็ตาม ภายในปี 2021 Nikon จะย้ายการผลิตบอดี้ กล้องมาโรงงานไทยทั้งหมด ด้วยเหตุผลเรื่องต้นทุน

Nikon - เผย Nikon ย้ายฐานผลิต(บอดี้)ทั้งหมดมาไทย ภายในปี 2021
Nikon - เผย Nikon ย้ายฐานผลิต(บอดี้)ทั้งหมดมาไทย ภายในปี 2021

ไลน์การผลิต Nikon Z7 และ Z6 ย้ายมาไทยเรียบร้อยแล้ว (ตุลาคม 2020) และ Nikon D6 ตามมาช่วงปลายปี 2021 คาดว่าจะทำให้ Nikon ที่แปะตรา Made in Japan กลายเป็นของ Rare เลยทีเดียว

ทั้งนี้ Nikon ยังคงใช้โรงงาน Sendai ผลิตชิ้นส่วนใช้เทคโนโลยีขั้นสูง สำหรับ Product เน้นด้านวิดิโอเป็นหลักครับ

Leave a Comment