เปิดเงื่อนไข วิธีลงทะเบียน โครงการ คนละครึ่ง


โครงการ คนละครึ่ง เป็นโครงการที่ภาครัฐจะช่วยออกเงินให้ครึ่งหนึ่ง (50%) เมื่อไปซื้อของหรือใช้บริการผ่านร้านที่เข้าร่วมโครงการ มีเงื่อนไขการใช้งานดังนี้

เงื่อนไขการใช้งาน

 1. รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง
 2. จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง” ไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ
 3. ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวันโดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน
 4. ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น
 5. ใช้ได้เวลา 06.00 – 23.00 น.ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้
 6. ตัดสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วันโดยระบบจะทำการตัดสิทธิ “คนละครึ่ง” ของผู้ได้รับสิทธิตลอดโครงการ
 7. เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 63 เป็นต้นไป เวลา 6:00-23:00 น.
คนละครึ่ง - เปิดเงื่อนไข วิธีลงทะเบียน โครงการ คนละครึ่ง

เงื่อนไขการลงทะเบียน

 1. มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 3. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 4. จำนวน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด

วิธีเข้าร่วมโครงการ

 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง.com
 2. เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว รอ SMS ยืนยันการลงทะเบียน
 3. ดาวน์โหลดแอป เป๋าตังค์ และลงทะเบียนเปิดการใช้งาน
 4. จะได้สิทธิ์คนละครึ่ง 150 บาท/วันทุก 6:00 น.
 5. เวลาใช้จ่ายให้ใช้จ่ายผ่าน G-Wallet ในแอป เป๋าตัง ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
 6. สามารถค้นหาร้านค้าที่ร่วมรายการได้ที่ https://search-merchant.คนละครึ่ง.com/
คนละครึ่ง - เปิดเงื่อนไข วิธีลงทะเบียน โครงการ คนละครึ่ง

Leave a Comment