เล่าประสบการณ์ ใช้งานเครือข่าย 5G ในสถานที่จริง ดีกว่าจริงไหม?


ผมได้มีโอกาสใช้งานเครือข่าย 5G เทียบกับ 4G ในสถานที่จริง ไม่ใช่ไซต์ทดสอบของเครือข่าย มาดูกันว่า 5G ดีกว่า 4G จริงไหม ใช้งานจริงเห็นความแตกต่างหรือไม่ และปัจจุบันคลื่น 5G ครอบคลุมระดับไหนแล้ว

Leave a Comment